"Het toegankelijk houden van het aanbod van de bibliotheek
voor iedereen die hier toegang tot wil"

“Hoe kan de Koninklijke Bibliotheek een
luisterboekendienst aanbieden
via een digital assistent?”  

Tijdens de minor Interface & User Experience Design, is er gewerkt aan een opdracht voor de Koninklijke Bibliotheek.  

Ouderen zien steeds slechter, waardoor het voor hen lastig wordt om te blijven lezen. Er zijn eerder pilots gedraaid met smartphone interfaces om dit probleem op te lossen, maar in praktijk bleek dit niet te werken. Daarom wil de Koninklijke Bibliotheek onderzoeken of spraaktechnologie een uitkomst kan bieden voor ouderen.  

“Hoe kan de Koninklijke Bibliotheek, een luisterboekendienst aanbieden via een digitale assistent?”  

Met deze ontwerpvraag is het project van start gegaan. Aan ons de taak om een luisterboekendienst via een smart speaker aan te bieden. De maanden die daarna zijn gevolgd, is er continu een extra verdieping gezocht binnen de ontwerpvraag. Hierdoor kon er een duidelijk beeld geschetst worden van de doelgroep en de vereisten die nodig zijn voor Biblio.  

Bekijk ons onderzoeksverslag voor meer info

Drie concepten

Tijdens het onderzoek zijn er drie concepten uitgewerkt en getest.
Deze concepten zijn gebaseerd op eerder onderzoek en de inzichten die hieruit voort kwamen.

1

Personalisatie

Dit concept is zo uitgewerkt dat de ouderen, de smartspeaker konden personaliseren. Hierdoor kon er gezien worden of ze de smartspeaker beter konden gebruiken op het moment dat de speaker niet meer als speaker gezien werd. Ze konden de smart speaker een naam geven in plaats van "Google" en er werd getest of een knuffel over de box een persoonlijker "gevoel" gaf.

2

Bladzijde audio

Dit concept was gebaseerd op geluiden op het moment dat er een bladzijde werd omgeslagen. Dit met het oog op dat de ouderen dan wel de beleving van een echt boek hebben. Ook vanwege het idee dat er later een sleep timer zou komen, zagen wij het belang er van in dat de gebruiker weet op welke bladzijde hij/zij is. Er zijn drie verschillende sounds getest.

"klik op het icoontje voor een audio preview"

3

Verhaal audio

Bij dit concept is er onderzocht hoe muziek het verhaal in een boek zou kunnen ondersteunen. Als een karakter uit het boek langs een strand loopt, hoort de luisteraar op dat moment ook de zee.

"klik op het icoontje voor een audio preview"

Flowchart

In onze Flowchart zijn alle functies uitgewerkt die het systeem in de toekomst zou moeten hebben. Hierdoor wordt er een duidelijk beeld geschetst van het uiteindelijke systeem en welke verwachtingen wij daarbij hebben. De meest belangrijke functies hebben een vierkante border eromheen. Deze zijn uitgewerkt in het prototype en de casemovie.

Bekijk het flowchart systeem op uw eigen tempo
Bekijk de flowchart bladeren op uw eigen tempo

Voiceflow

Om tot en hi-fi prototype te komen, zijn vooraf diverse onderzoeken verricht. Deze inzichten gaven ons de mogelijkheid om te starten aan een prototype dat daadwerkelijk werkt. Vrijwel elk systeem bracht uitdagingen met zich mee. Door voice expert Maarten Lens-FitzGerald in te schakelen, waren we in staat om in een korte tijd grote stappen te maken. Het aangedragen systeem, genaamd Voiceflow, ondersteunde de Nederlandse taal en hield rekening met het eventueel verkeerd uitspreken van een commando. Dit maakte Voiceflow het beste systeem om mee te werken.

Onboarding

Omdat het systeem vooral spraak gestuurd is en de ouderen deze technologie slecht kennen, was het van groot belang dat er een duidelijke onboarding zou komen. Met een duidelijke onboarding kunnen de ouderen het systeem aanleren en vanuit daar aan de slag gaan met het systeem. Er is gekozen op basis van bevindingen uit eerder onderzoek, om deze onboarding wel visueel te maken. Dit is zo, omdat anders de waardevolle informatie niet over gaat komen bij de doelgroep. Door de ouderen mee te laten praten met de visuele onboarding, krijgen ze grip op hoe je tegen de service kan praten. Deze onboarding is ook iets wat ze er altijd bij kunnen pakken voor het geval dat ze een bepaalde command vergeten zijn.

Doorloop de onboarding

Testing

Het is ook belangrijk om de functionaliteiten te testen bij de eindgebruiker. Aangezien het tijdens Covid lastig is om fysiek te testen, hebben wij ervoor gekozen om een usability test te combineren met een user test. Deze test hebben wij vervolgens afgenomen bij 3 respondenten. We hebben de respondenten onze onboarding laten doorlopen, waarna ze tijdens de tweede fase zelfstandig interactie moesten hebben met de luisterboeken service. Met deze test hebben we geprobeerd vast te stellen of ouderen in staat zijn zelfstandig aan de slag te gaan met de service na het doorlopen van de onboarding.

Achteraf hebben we een use questionnaire afgenomen om te achterhalen wat de echte ervaringen van de respondenten waren en wat voor meerwaarde het concept heeft voor de doelgroep. De uitslag is vervolgens verwerkt in een grafiek. Hierin is de balans terug te zien tussen: UU = Usefulness. UE = Ease of Use. UL = Ease of Learning. US = Satisfaction.

Casemovie

Wij zijn het team van DayOne. Lennart studeert CMGT aan de Hogeschool Rotterdam. Channah studeert Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Luuk en Marjolijn studeren beide Communicatie en Multimedia Design aan Avans in Breda.

Doordat wij van drie verschillende opleidingen komen, hebben we dus ook veel verschillende expertises in huis. Wij hebben onze krachten gebundeld tijdens het project en hier is Biblio uit ontstaan.  

Wij willen graag Ted en Lennie van de Koninklijke Bibliotheek bedanken voor de opdracht en alle prettige meetings. Wij willen Maarten van Project Zilver bedanken voor de extra tussentijdse feedback en inzichten. Bruce willen we graag bedanken voor de fijne begeleiding en beoordelingen tijdens ons project.